روغن های نباتی آریا

شرکت کشت و صنعت گلستان دزفول تولید کننده انواع روغن های نباتی جامد و مایع
برای مصارف مختلف خانگی، صنعتی وغیره
آریافود

محصولات آریا

advanced divider

روغن سرخ کردنی کم جذب

روغن سرخ کردنی

روغن مایع سرخ کردنی کم جذب آریا
810گرمی
1.5لیتری، 3 لیتری و 5لیتری
روغن سرخ کردنی

روغن مایع مخلوط خوراکی

روغن مخلوط
خوراکی

روغن مایع مخلوط آریا 810گرمی
1.5لیتری 3لیتری 5لیتری
روغن مخلوط<br> خوراکی

روغن آفتابگردان آریا

روغن آفتاب ویتامین D

روغن مایع آفتابگردان آریا
1.5لیتری
روغن آفتاب ویتامین D

روغن مایع بدون پالم

روغن بدون پالم

روغن مایع بدون پالم آریا
810گرمی
1.5لیتری
3لیتری

روغن بدون پالم

روغن مایع آفتابگردان

روغن مایع آفتابگردان

روغن مایع آفتابگردان آریا
حلب 16کیلویی
روغن مایع آفتابگردان

روغن ویژه قنادی

روغن قنادی
و آردی

روغن قنادی و آردی آریا
حلب 16 کیلویی
روغن قنادی<br> و آردی

روغن مایع حلبی سویا

روغن مایع
سویا

روغن حلبی سویا آریا
حلب 16کیلویی
روغن مایع<br> سویا

روغن خوراکی امگا

روغن امگا

روغن حلبی امگا آریا
حلب 4 کیلویی
حلب 5 کیلویی
روغن امگا

شرکت کشت و صنعت گلستان دزفول

صنایع غذایی آریافود

advanced divider

شركت گلستان دزفول در سال 1372 در زمينی به مساحت 70000 مترمربع در منطقه حومه شهر دزفول با هدف خدمت به صنعت غذايي کشور در زمینه های مختلف شروع به فعالیت کرده است.

لوگو انگلیسی آریا
شرکت کشت و صنعت گلستان

تالار افتخارات

advanced divider