اخبار

صنایع غذایی آریا مطمئن مفتخر به دریافت تندیس واحد نمونه صنعتی سال 91 گردید.

۱۳۹۲/۰۴/۱۸

شرکت صنایع غذایی آریا مطمئن، طبق بررسی های به عمل آمده از سوی کمیته کارشناسی وزارت صنعت،معدن و تجارت این شرکت در سال 1391 به عنوان واحد نمونه تولیدی صنایع غذایی شناخته شده  مفتخر به دریافت لوح تقدیر و تندیس  از سوی وزیر محترم صنعت،معدن و تجارت گردید.