اخبار

تقدیر و تشکر

۱۳۹۷/۰۴/۱۶

 عرض ادب و احترام

   بدینوسیله مراتب تقدیر و تشکر خود را از تمامی دوستان و همکارانی که در زمان برگزاری نمایشگاه مواد غذایی از غرفه آریا مطمئن بازدید و ما را مورد لطف و مرحمت خود قرار دادند اعلام و آرزوی سلامت و توفیق روز افزون شما عزیزان را از خداوند منان خواستاریم.                 

    رضا خدادادی